Vânzare în Retail fara stoc


  Configurare necesară în cadrul aplicației Nexus ERP (back-office)

  1. Configurarea gestiunilor
  2. După accesarea gestiunii în cauza ( Nomenclatoare > Functionale > Gestiuni) va trebui să configurăm în cadrul ferestrelor:

   • Proprietăți
    • Bifare casetă Gestiune utilizată pentru retail;
    • Bifare casetă Permite transferuri directe din depozit în interfața de vânzări;
    • Bifare casetă Permite aprobarea cererilor de transfer în interfața de vânzări.
   • Carnete implicite (în cazul în care un tip de carnet nu a fost creat anterior, unul nou se poate crea din Nomenclatoare > Administrare > Carnete > Adaug)
    • Carnet implicit PV modificare preț: selectare carnet corespondent;
    • Carnet implicit note transfer între conturi: selectare carnet corespondent;
    • Carnet implicit note transfer între gestiuni: selectare carnet corespondent.
  1. Editare opțiuni bonuri fiscale
  2. Accesarea opțiunilor de editare se realizează prin accesarea modulului Ieșiri > Retail > Bonuri fiscale > Opțiuni ( partea dreaptă a ecranului principal).

   • Bifare casetă Transfer automat în MA;
   • Selectare MARFURI CU RIDICATA (FAA) pentru câmpul Cont sursa transfer automat;
   • Selectare Gestiune en gros (gestiunea din care se face transferul) pentru campul Gestiune transfer automat;
   • Bifare casetă Creaza un NTC la fiecare bon ( în cazul care se dorește realizarea unei note de transfer între conturi la tipărirea fiecarui bon fiscal);
   • Selectare opțiune - în limita stocului pentru câmpul Mod descarcare stoc existent.
  1. Realizare listă prețuri pentru marfa cu amănuntul (în cazul în care aceasta nu există)
  2. Se poate realiza din cadrul modulului Iesiri > Management vanzari > Management preturi de vânzare. Atenție, aceasta se va realiza pentru clasa de produse MARFURI CU AMANUNTUL cu selectarea gestiunii din care se va vinde, în exemplul de față, en detail!

  Configurare necesară în cadrul aplicației Nexus RETAIL

  1. Configurare setări generale
  2. După autentificarea în cadrul aplicației menționate se va accesa Opțiuni > Setări generale.

   • Gestiunea din care se vinde: Se va selecta gestiunea din care se va face vânzarea, în cazul de față, gestiunea en detail;
   • Gestiunea sursa pentru transfer automat: Se va selecta gestiunea din care se vor prelua produsele în cazul în care în gestiunea din care se vinde nu există stoc suficient.
  1. Configurare operațiuni document
  2. Opțiuni > Casier > Operațiuni document.

   • Debifare câmp din cadrul Verificare stoc :
    • Blochează vânzare produse în cazul în care nu există stoc;
  1. Configurare restricții conturi bunuri și servicii
  2. Opțiuni > Casier > Căutare date.

   • Bifare Se permite vânzarea de marfă cu amănuntul

  După realizarea acestei proceduri, în momentul în care se va face o vânzare de mărfuri cu amănuntul în cadrul aplicației NEXUS RETAIL și nu există stoc suficient în gestiunea din care se vinde, programul va realiza automat transferul între gestiuni (ex. din gestiune en gros în gestiune en detail) și transferul între conturi (ex. din cont marfuri cu ridicata în cont marfuri cu amănuntul) pentru produsele care nu au stoc suficient.