Comenzi

În modulul Comenzi service avem posibilitatea de a introduce mașina direct din comandă sau o putem selecta din cele stabilite în modulul Mașini clienți; putem vizualiza, adăuga, modifica și șterge comenzile dorite. Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este permisă utilizatorilor ce au drept de scriere în modul și numai în sesiunile deblocate.

Operații în fereastra principală a modulului:

 • Adaug- Adaugă un articol nou;
 • Deschid- Deschid înregistrarea curentă;
 • Anulez- Anulez document current;
 • Șterg- Șterg înregistrarea curentă;
 • Raport rapid- Previzualizare date afișate pe ecran;
 • Rapoarte customizate- Oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurarea unora noi (Configurare rapoarte, Precomandă/ comandă, Borderou comenzi, Listă operații/ materiale, Consum materiale, Manoperă salariați, Realizări pe tipuri auto, Listă materiale nefacturate, Producție neterminată, Centralizator manoperă salariați). Opțiunea configurare rapoarte deschide o nouă fereastră cu următoarele taburi:
  - Câmpuri: acest tab oferă posibilitatea ștergerii, ordonării, adăugării unor noi câmpuri precum și configurării avansate a coloanelor;
  - Filtre/Grupări/Ordonări: acest tab oferă posibilitatea filtrării, grupării și ordonării după diferite câmpuri;
  - Setări: întâlnim diferite setări pe fiecare raport în parte;
  - Texte: Text expediere raport prin e-mail, Text suplimentar antet raport, Text suplimentar subsol raport, Semnături de introdus pe raport;
  - Afișare/Tipărire: Margini rapoarte, Afișare/tipărire raport, Opțiuni avansate;
  - General: pot fi completate câmpurile Cod raport, Raport de bază, Denumire raport, Grupare, Ordine afișare, Nivel de confidențialitate, Salvare ca atașament la validare, Trimitere email la validare, Arhivare electronică, Raport de tip centralizare, Semnătură digitală, Accesibil online, Raport imprimat pe verso primei pagini, Rap. Afiș., tipărite și trimise pe mail la sfârșit, Utilizatori.
 • rapoarte comenzi

 • Programări- Cu acest caledar de programări se poate dispunde de o imagine de ansamblu, asupra tuturor programărilor. Se poate defini complet individual modul de reprezentare în funcție de vizualizarea pe zile/săptămâni și luni. Selectarea acestui buton deschide o nouă fereastră cu următoarele operațiuni:
  - O zi: tipul vizulizării este de o singură zi;
  - 5 zile: tipul vizualizării este de 5 zile, de luni până vineri sau zilele lucrătoare dintr-o săptămână;
  - 7 zile: tipul vizualizării este de o săptămână;
  - O lună: tipul vizualizării este de o lună;
  - Perioada: acționarea acestui buton deschide o fereastră care permite selectarea perioadei;
  - Tipăresc: se trimite raportul la imprimantă pentru a fi tipărit;
  - Raport rapid: previzualizare date afișate pe ecran;
  - Refresh: aduc din nou datele pe ecran;
  - Favorite: adaug în lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau în lista de module inițiale (Adaug la favorite, Adaug la StartUp);
  - Închid: închid fereastra curentă.

După selectarea vizualizării, activității și a resurselor pot fi adăugate programări precum achizitii, contabilitate și declarații, CRM Beauty Center, deplasare, E-mail de trimis, E-mail primit, fax de trimis, fax primit, întâlnire, intervenție service, salvări date, task, telefon de dat, telefon primit, tipuri activități.

programare comenzi

 • Informații stoc- Sunt afișate informații despre stocuri. După selectarea acestui buton va apărea o nouă fereastră care va permite selectarea unei gestiuni și a unui tip de stoc, iar mai apoi se pot încărca informații despre stocul de produse;
 • Istoric comenzi- După selectarea acestui buton va apărea o nouă fereastră în care se va putea căuta istoricul comenzii după tipul de căutare (nr. circulație, serie motor, caroserie, cod VIN, nr. comandă, client), produse (toate, operații, materiale) și text de căutare;
 • Facturare- Generare și tipărire factură fiscal (Generează factura fiscală, Tipărire factură internă, Tipărire factură externă);
 • Asistenti- Deschide una din procedurile de asistență din meniul asociat (Facturare comenzi garanții). Comenzile vor fi afișate după ce se va completa în detalii comenzi perioada și clientul, iar în informații factură se va complete seria, numărul, data, clientul și gestiunea;
 • Export- Se deschide procedura de export a datelor;
 • Refresh- Aduc din nou datele pe ecran;
 • Favorite- Adaug în lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau în lista de module inițiale (Adaug la favorite, Adaug la StartUp);
 • Închid- Închid fereastra curentă.

În Opțiuni (în partea dreaptă) există următoarele configurări:

- Tip materiale: se alege tipul materialelor- mărfuri cu ridicata, mărfuri cu amănuntul, materiale consumabile;
- Listare bon consum: se bifează dacă se dorește listarea bonului de consum;
- Număr zile afișare programări: se seleactează perioada de afișare a programărilor;
- Produs facturare manoperă: permite selectarea unui produs generic dupa care se factureaza manopera;
- Produs facturare materiale: permite selectarea unui produs generic pentru facturarea materialelor;
- Afișează grupări în stânga: afișează grupările separat, în tree-ul din partea stângă a modulului;
- Redimensionare automată coloane: se setează modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensionează automat în funcție de lățimea monitorului, fie apare scroll;
- Permite generarea notelor contabile: permite generarea notelor contabile; dacă nu este bifat, notele contabile nu se generează de către Nexus ERP;
- Sistem automat note contabile: generează note contabile automat la validarea documentelor;
- Nivel log operare: stabilire nivel log operare asupra documentelor (de bază, avansat, detaliat);
- Sesiune blocată la modificări: stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul în cauză;
- Salvez în log operare: setări privind operațiunile salvate în log-ul de operare.

Aceste opțiuni au efect pe societatea curentă, pentru toți utilizatorii, iar modificarea lor nu necesită drepturi de administrator.

optiuni comenzi

Prin apelarea butonului Adaug se va deschide o nouă fereastră care va permite completarea următoarelor câmpuri:

 • Tip document: se alege tipul documentului comenzi service (service, revizie, garanție);
 • Serie, Număr, Data: se completează seria, numărul și data documentului;
 • Tip deviz: se alege tipul devizului de comandă (precomandă, comandă);
 • Condiții garanție: se alege tipul termenului de garanție: TG (Termen de garanție), PG (Post garanție);
 • Client: se completează cu numele clientului ales din nomenclatorul de parteneri;
 • Delegat: se completează cu numele delegatului ales din nomenclatorul de delegați;
 • Dată estimată de predare: se completează cu data estimată de predare a autovehiculului;
 • Data următoarei revizii: se completează cu data următoarei revizii a autovehiculului;
 • În acest deviz au rămăs lucrări neefectuate: se bifează în cazul în care au rămăs lucrări neefectuate.

În tab-ul Contract din modulul Comenzi service pot fi completate câmpurile:

 • Mașină: se alege mașina primită în service, din nomenclatorul de mașini clienți;
 • Contract: se alege numărul contractului;
 • Nr. autorizație: se completează cu numărul autorizației de reparație deținut de service;
 • Dată autorizație: se completează cu data de autorizație a reparației;
 • Constatator: se completează agentul constatator;
 • Tip mașină: se completează tipul de mașină;
 • Model mașină: se completează modelul mașinii;
 • Reducere manoperă (%): se completează procentul de reducere a manoperii în conformitate cu contractual;
 • Reducere materiale (%): se completează procentul de reducere al materialelor în conformitate cu contractual;
 • Modul de plată: se alege modul de plată.

Operațiunile întâlnite în acest tab sunt:

 • Operații: Operații suplimentare (Deschid modul, Adaug articol nou-Blank, Adaug articol nou prin copiere, Salvez și adaug articol nou- Blank, Salvez și adaug articol nou prin copiere, Salvez și închid, Salt la precedentul articol, Salt la următorul articol);
 • Salvez: Salvare modificări făcute în fereastra curentă;
 • Validez: Validez documentul curent;
 • Renunț: Anulez modificările făcute în fereastra curentă;
 • Generare factură: Se generează o factură;
 • Precomandă comandă: Listare precomandă sau comandă;
 • Închid: Închid fereastra curentă.

comenzi service modificare

În tab-ul Istoric, câmpurile nr. înmatriculare, serie motor, serie caroserie, codul VIN, an fabricație, data fabricației, KM anteriori vor fi completate automat prin apelarea butonului Actualizare informații mașină. Butoanele Istoric după nr. înmatriculare, Istoric după serie motor, Istoric după serie caroserie, afișează rapoarte care conțin istoricul unei mașini după numărul de înmatriculare, după seria motorului, respectiv după seria caroseriei. În tab-ul Istoric se întâlnește și un câmp numit Inventar care permite completarea numărului de inventar acordat autoturismului pentru care a fost creat un contract de service.

comenzi service istoric

În tab-ul Timpi, butonul Constatare defecțiuni ajută la aflarea statusului unei comenzi de service. În acest tab există posibilitatea completării cu observații de constatare a defecțiunii, posibilitatea completării cu observații de acceptare a reparațiilor, cu observații de lansare în lucru, cu observații de finalizare a reparațiilor și cu observații ieșire din service.

În tab-ul Manoperă întâlnim următoarele operațiuni:

- Salvez- salvare modificări făcute în fereastra curentă;
- Validez- validez documentul curent;
- Renunț- anulez modificările făcute în fereastra curentă;
- Manoperă nomenclator- adăugare manoperă din nomenclator;
- Manoperă la liber- manoperă introducere la liber;
- Deschid- deschid înregistrarea curentă;
- Șterg- șterg înregistrarea curentă;
- Raport rapid- previzualizare date afișate pe ecran;
- Precomandă comandă- listare precomandă sau comandă;
- Închid- închid fereastra curentă;

adaugare manopera

Tab-ul Observații client se completează cu observațiile primite de la client și are următoarele operațiuni: Operații, Salvez, Validez, Renunț, Precomandă Comandă, Închid.

În tab-ul Materiale nedescărcate există următoarele operațiuni: Salvez, Validez, Renunț, Adaug: adaugă un articol nou (Articol, Din stoc), Deschid, Șterg, Materiale la liber, Raport rapid, Precomandă comandă, Informații stoc, Descarcă de pe stoc (permite descărcarea produselor), Descarcă tot de pe stoc, Închid.

materiale nedescarcate

În tab-ul Materiale descărcate există următoarele operațiuni: Salvez, Validez, Renunț, Deschid, Retur, Raport rapid, Precomandă comandă, Bon de consum (listare bon de consum materiale), Încarcă înapoi pe stoc (permite încărcarea produselor înapoi pe stoc), Încarcă tot înapoi pe stoc, Închid.

Tab-ul Recomandări (recomandări finale) se completează cu observațiile de service în urma reparațiilor efectuate și are următoarele operațiuni: Operații, Salvez, Validez, Renunț, Precomandă Comandă, Închid.

Tab-ul S.I. Active se completează cu S.I. Active și are următoarele operațiuni: Operații, Salvez, Validez, Renunț, Precomandă Comandă, Închid.

În tab-ul Pontaj există următoarele operațiuni: Salvez, Validez, Renunț, Refresh, Adaug, Deschid, Șterg, Raport rapid, Închid. Butonul Adaug deschide o nouă fereastră care permite completarea datei și orei de start pontaj pe lucrare, completarea datei și orei de stop pontaj pe lucrare, precum și numele salariatului care efectuează lucrarea.

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Tip document, Tip deviz, Nr. document, Nr. masina, Data document, Client, Total comanda cu TVA, Nr. fact., Data fact., Numar zile afisare comenzi facturate, In curs de aprobare, Id, Lucrari efectuate, Telefon, Valoare comanda fara TVA, Valoare TVA, Pl. client, Id client, Pl. delegat, Id delegat, Comanda facturata, Zile stationare, Model, Delegat, Telefon delegat, Email delegat, Garantie, Metoda plata, Estimare predare, Urmatoarea revizie, Data finalizare, An fabricatie, Lucrari neefect, Comanda, Valid, Anulat, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Data document, Client, Tip deviz, Tip document, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data document, Nr. document, Garantie, Comanda, Client, Model, Tip deviz, Nr. fact., Tip document, Numar zile afisare comenzi facturate (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Informatii - Informatii
 • Anulez - Anulez document curent
 • Programari - Cu calendarul de programari dispuneti de o imagine de ansamblu asupra tuturor programarilor.
  Puteti defini complet individual modul de reprezentare in functie de vizualizarea pe zile/saptamani si luni.
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Informatii stoc - Informatii stoc
 • Facturare - Generare si tiparire factura fiscala.
 • Istoric comenzi - Istoric comenzi
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
 • Asistenti - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
  Configurari
 • Numar zile afisare programari - Se selecteaza perioada de afisare a programarilor
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Permite generarea notelor contabile - Permite generarea notelor contabile; daca nu este bifat notele contabile nu se genereaza de catre Nexus ERP.
 • Sistem automat note contabile - Genereaza note contabile automat la validarea documentelor
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Valoare fara TVA - Se completeaza valoarea comanda fara TVA (needitabil)
  Tip document - Se alege tipul documentului comenzi service (Service,Revizie,Garantie). Tastati <SPATIU> pentru activare meniu selectie.
  Tip deviz - Se alege tipul devizului de comnada (Precomanda/ Comanda).
  Data estimată de predare - Se completeaza cu data estimată de predare a autovehiculului
  Data următoarei revizii - Se completeaza cu data urmatoarei revizii a autovehiculului
  Condiţii garantie - Se alege tipul termenului de garantie: TG(Termen de garantie) / PG (Post garantie)
  Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document Service comenzi, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
  Valoare TVA - Se completeaza valoarea TVA-ului din comanda (needitabil)
  Total comanda - Se completeaza valoarea totala a comanzii cu TVA (needitabil)
  Data - Se completeaza cu data comenzii de service, fiind permise doar valori ale datei din sesiunea curenta a programului.
  Client - Se completeaza cu numele clientului, ales din nomenclatorul de parteneri. In cazul in care se omite, comanda de service se inregistreaza pe masinile din parcul auto propriu.
  În aceast deviz au rămas lucrări neefectuate - Se bifeaza in cazul in care au ramas lucrari neefectuate
  Delegat - Se completeaza cu numele delegatului, ales din nomenclatorul de delegati.

  Masina - Se alege masina primita in service, din nomenclatorul de masini clienti.
  Tip masina - Se completeaza tipul de masina.
  Model masina - Se completeaza modelul masinii.
  Contract - Se alege numarul contractului. Tastati <Spatiu> pentru activare meniu selectie contract
  Nr. autorizatie - Se completeaza cu numarul autorizatie de reparatie detinut de service.
  Reducere manopera (%) - Se completeaza procentul de reducere a manoperii in conformitate cu contractul
  Reducere materiale (%) - Se completeaza procentul de reducere a materialelor in conformitate cu contractul
  Data autorizatie - Se completeaza cu data de autorizatie a reparatiei.
  Constatator - Se completeaza agentul constatator.
  Modul de plată -

  Actualizare informatii masina -
  Istoric dupa nr. inmatriculare - Istoric dupa numarul de inmatriculare al masinii
  Istoric dupa serie motor - Istoric dupa seria motorului masinii
  Nr. inmatriculare - Se completeaza cu numarul de inmatriculare al masinii.
  Serie motor - Se completeaza seria motorului
  Istoric dupa serie caroserie - Istoric dupa seria caroseriei masinii
  Inventar - Se completeaza numarul de inventar acordat autoturismului pentru care a fost creat un contract de service.
  Serie caroserie - Se completeaza seria caroseriei
  Codul VIN - Se completeaza codul de identificare unic (VIN) al autoturismului.
  An fabricatie - Se completeaza anul fabricatiei al masinii.
  Data fabricatiei - Se completeaza cu data de fabricatie a masinii.
  KM anteriori - Se completeaza numarul de KM anteriori
  KM actuali - Se completeaza numarul de KM indicati de bord la receptia masinii

  Apasă aici pentru a ştanţa data şi ora - Aflarea statusului unei comenzi de service.
  III. Data lansare in lucru - Se completeaza cu data de lansare in lucru a reparatiei.
  Observatii lansare in lucru - Se completeaza cu observatii de constatare a defectiuni
  I. Data constatare defectiuni - Se completeaza cu data de constatare a defectiunii.
  Observatii constatate defectiuni - Se completeaza cu observatii de constatare a defectiuni
  IV. Data finalizare reparatii - Se completeaza cu data de finalizare a reparatiei.
  Observatii finalizare reparatii - Se completeaza cu observatii de constatare a defectiuni
  II. Data acceptare reparatii - Se completeaza cu data de acceptare a reparatiei.
  Observatii acceptare reparatii - Se completeaza cu observatii de constatare a defectiuni
  V. Data iesire din service - Se completeaza cu data de iesire din service.
  Observatii iesire din service - Se completeaza cu observatii de constatare a defectiuni

  Observatii client - Se completeaza cu observatii primite de la client

  EDPRO,EDCTP

  EDPRO,EDCTP

  Recomandari finale - Se completeaza cu observatiile de service in urma reparatiilor efectuate.

  S.I. Active - Se completeaza cu S.I. Active

  (fereastra tip 1) (fereastra tip 1)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Cantitate - Cantitate
  Pret achizitie - P.U.
  P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. fara TVA
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A.
  Adaos U.M. - Adaos U.M.
  Adaos % - Adaos %
  Adaos comercial real - Adaos %
  Adaos Gross Margin Real - Adaos % (needitabil)
  Procent discount - Procent discount
  Gestiune - Gestiune
  Valoare fara T.V.A. - Valoare fara T.V.A. (needitabil)
  Valoare cu T.V.A. - Valoare cu T.V.A. (needitabil)
  Valoare discount cu TVA - Valoare discount
  Material auxiliar - Auxiliar
  Cota TVA % - Cota TVA %
  Nr lot - Nr lot

  (fereastra tip 2) (fereastra tip 2)

  Denumire - Denumire produs (needitabil)
  Cantitate - Cantitate (needitabil)
  Pret vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A. (needitabil)
  Valoare discount cu TVA - Valoare discount
  Procent discount - Procent discount
  Denumire listare - Denumire listare (needitabil)
  Material auxiliar - Auxiliar
  Cota TVA % - Cota TVA %
  Nr lot - Nr lot

  (fereastra tip 3) (fereastra tip 3)

  Denumire - Denumire produs (needitabil)
  Cantitate - Cantitate
  P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. fara TVA
  P.U. vanzare cu T.V.A. - P.U. vanzare cu T.V.A.
  Material auxiliar - Auxiliar
  Cota TVA % - Cota TVA %

  Pontaj salariati pe lucrari (fereastra tip 4)

  Data si ora Start - Data start pontaj pe lucrare
  Data si ora Stop - Data stop pontaj pe lucrare
  Salariat - Salariatul care efectueaza lucrarea
  Sabloane predefinite pentru avertizari
 • Revizie de programat în Service Auto
  Rapoarte
 • Borderou comenzi - Borderou comenzi
 • Centralizator manopera salariati - Centralizator manopera salariati
 • Consum materiale - Consum materiale
 • Formular comanda de lucru - Formular comanda de lucru
 • Istoric reparatii - Istoric reparatii masina
 • Lista materiale nefacturate - Lista materiale nefacturate
 • Lista operatii/materiale - Lista operatii/materiale
 • Manopera salariati - Manopera salariati
 • Precomanda / Comanda - Precomanda / Comanda
 • Productie neterminata - Productie neterminata
 • Realizari pe tipuri auto - Realizari pe tipuri auto
 • Sursa date comenzi service - Creati diverse formulare Comenzi service impreuna cu Formulare HTML