Tarife contracte

În modulul Tarife contracte putem vizualiza, adăuga, modifica și șterge stabilirea tarifelor raportate la norma de timp/oră pentru fiecare Tip de mașină la categoriile (predefinite): mecanică, tinichigerie, vopsitorie, rodare, dezechipare, antifonare, electrice, echipare și pentru încă 4 categorii configurabile. Adăugarea, modificarea sau ștergerea datelor este permisă utilizatorilor ce au drept de scriere în modul și numai în sesiunile deblocate.

Operații în fereastra principală a modulului

 • Adaug - Adaugă un articol nou;
 • Deschid - Deschid înregistrarea curentă;
 • Șterg - Șterg înregistrarea curentă;
 • Raport rapid - Previzualizare date afișate pe ecran;
 • Rapoarte customizate - Oferă posibilitatea vizualizării rapoartelor existente și configurarea unora noi. (Configurare rapoarte, Borderou contracte servicii, Tarife contract)Opțiunea configurare rapoarte deschide o nouă fereastră cu următoarele taburi:
  - Câmpuri: acest tab oferă posibilitatea ștergerii, ordonării, adăugării unor noi câmpuri precum și configurării avansate a coloanelor.
  - Filtre/Grupări/Ordonări: acest tab oferă posibilitatea filtrării, grupării și ordonării după Dată contract, Dată expirare, Deviz, Număr contract, Nume contract, Tip client.
  - Setări: posibilitatea de a alege dimensiunea și orientarea paginii.
  - Texte: Text expediere raport prin e-mail, Text suplimentar antet raport, Text suplimentar subsol raport, Semnături de introdus pe raport.
  - Afișare/Tipărire: Margini rapoarte, Afișare/tipărire raport, Opțiuni avansate.
  - General: pot fi completate câmpurile Cod raport, Raport de bază, Denumire raport, Grupare, Ordine afișare, Nivel de confidențialitate, Salvare ca atașament la validare, Trimitere email la validare, Arhivare electronică, Raport de tip centralizare, Semnătură digitală, Accesibil online, Raport imprimat pe verso primei pagini, Rap. Afiș., tipărite și trimise pe mail la sfârșit, Utilizatori.
 • Raport tarife

 • Export - Se deschide procedura de export a datelor;
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran;
 • Favorite - Adaug în lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau în lista de module inițiale (Adaug la favorite, Adaug la StartUp);
 • Închid - Închid fereastra curentă.

În partea dreaptă a modulului există posibilitatea configurării umătoarelor opțiuni:

- Serviciu 1,
- Serviciu 2,
- Serviciu 3,
- Serviciu 4.

Serviciile 1,2,3 și 4 au efect pe societatea curentă, pentru toți utilizatorii. Modificarea opțiunii necesită drepturi de administrator.

- Afișează grupări în stânga: afișează grupările separat, în tree-ul din partea stângă a modulului;
- Redimensionare automată coloane: se setează modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensionează automat în funcție de lățimea monitorului, fie apare scroll;
- Nivel log operare: stabilire nivel log operare asupra documente (de bază, avansat, detaliat);
- Sesiune blocată la modificări: stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul în cauză;
- Salvez în log operare: setări privind operațiunile salvate în log-ul de operare.

Vizualizare tarife

Prin apelarea comenzii Adaug se pot completa urmatoarele câmpuri:

- Număr: se completează cu numărul contractului de service;
- Data: se completează cu data documentului de tip tarife contracte;
- Data expirării: se completează cu data de expirare a contractului;
- Denumire contract: se completează denumirea contractului;
- Tip client: se alege tipul de client (Asigurator, Firmă, Alt tip);
- Deviz: se alege tipul de deviz în care este exprimată valoarea contractului;
- Pr. red. materiale: se completează procentul de reducere materiale;
- Pr. red. operații: se completează procentul de reducere operații;
- Prețurile includ TVA: se bifează dacă prețurile sunt cu TVA;

În tab-ul Tarife contracte întâlnim următoarele operațiuni:

- Operații: Buton pentru operațiile suplimentare (Deschid modul, Adaug articol nou-Blank, Adaug articol nou prin copiere, Salvez și adaug articol nou- Blank, Salvez și adaug articol nou prin copiere, Salvez și închid, Salt la precedentul articol, Salt la următorul articol).
- Salvez: salvare modificări făcute în fereastra curentă;
- Renunț: anulez modificările făcute în fereastra curentă;
- Adaug: adaugă un articol nou. Selectarea acestui buton va deschide o nouă fereastră care va permite completarea următoarelor câmpuri: tip mașină, mecanică, tinichigerie, vopsitorie, rodare, dezechipare, anifonare, electrice, echipare, serviciu suplimentar 1, serviciu suplimentar 2, serviciu suplimentar 3, serviciu suplimentar 4.

Adaug tarife

- Deschid: deschid înregistrarea curentă;
- Șterg: șterg înregistrarea cuerntă;
- Raport rapid: previzualizare date afișate pe ecran;
- Închid: închid fereastra curentă.

Modificare tarife

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Numar contract, Denumire contract, Tip client, Data expirarii, Tip client, Procent reducere materiale, Procent reducere manopera, Preturi cu TVA, Data crearii, User creare, Data modificarii, User modificare, Deviz, Numar zile afisare dupa data expirarii (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Tip client, Deviz, Tip client, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Tip client, Denumire contract, Numar contract, Deviz, Numar zile afisare dupa data expirarii (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
  Configurari
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Numar - Se completeaza cu numarul contractului de service.
  Denumire contract - Se completeaza denumirea contractului.
  Pr. red. materiale - Se completeaza procententul de reducere materiale
  Pr. red. operatii - Se completeaza procentul de reducere operatii.
  Tip client - Se alege tipul de client (Asigurator,Firma,Alt tip)
  Data - Se completeaza cu data documentului de tip tarife contracte.
  Data expirarii - Se completeaza cu data de expirare a contractului.
  Deviz - Se alege tipul de deviz in care este explimata valoarea contractului.
  Preturile includ TVA - Se bifeaza daca preturile sunt cu TVA.

  Editare tarife contracte

  Editare tarife contracte

  (fereastra tip 1) (fereastra tip 1)

  Tip masina - Tip masina
  Mecanica - Serviciu1
  Tinichigerie - Serviciu1
  Vopsitorie - Serviciu1
  Rodare - Serviciu1
  Dezechipare - Serviciu1
  Antifonare - Serviciu1
  Electrice - Serviciu1
  Echipare - Serviciu1
  Serviciu1 - Serviciu1
  Serviciu2 - Serviciu2
  Serviciu3 - Serviciu3
  Serviciu4 - Serviciu3

  (fereastra tip 2) (fereastra tip 2)

  Tip masina - Tip masina
  Rapoarte
 • Borderou contracte servicii - Borderou contracte servicii
 • Tarife contract - Tarife contract