Comenzi expeditie

Gestionarea comenzilor de transport efectuate de catre firmele furnizoare de servicii de transport, pe baza proiectelor introduse. Generarea facturilor catre clientii beneficiari ai serviciilor de transport pe baza comenzilor introduse. Tracking-ul curselor, generarea de asigurari, facturarea totala sau partiala a proiectelor. Posibilitatea de a efectua comenzi de transport cu autovehicule din parc propriu, din parcul transportatorului sau cu autovehicule inchiriate.

Functionalitati de baza
Campuri disponibile pentru afisare in fereastra principala: Tip doc., Nr. saptamana, Nr. doc., Data doc., Ruta, Client, Transportator, Dispecer, Deviz, Tarif client, Penalizari, Valoare marfa, Incarcata, Descarcata, Inchisa, Marfa transportata, Mentiuni, Valid, Anulat, User creare, Data crearii, User modificare, Data modificarii, Cheltuieli, Tarif caraus, Autovehicul, Remorca, Centru de profit, Denumire serviciu, Scadenta incasare, Scadenta plata, Tracking, Proiect, Important, Gestiune, Nr. referinta, Data referinta, Serie document, Tip transport, Tip incarcare, Tip ambalare, Incerta, Transport partial, Tip capitol, Profit, Nr. comanda client, Data de incarcare estimata de inceput, Data de incarcare reala, Data de descarcare estimata de inceput, Data de descarcare reala, Sofer, Sursa, Incasata integral, Platita integral, Facturat client, Incasat client, Facturat de furnizor, Platit furnizorului, Tip factura client, Seria factura client, Numar factura client, Data factura client, Tip factura furnizor, Seria factura furnizor, Numar factura furnizor, Data factura furnizor, Scadenta factura client, Scadenta factura furnizor, Situatie CMR-uri, Numar document, Locul de incarcare, Localitate incarcare, Locul de descarcare, Localitate descarcare, Data incasarii, Data achitarii, Data de descarcare estimata de sfarsit, Data de incarcare estimata de sfarsit, Numar document (numeric), Observatii, Procent aplicat la profitul total, Tipologii transport (vezi configurare coloane modul).
Posibilitate grupare dupa: Tip factura client, Seria factura client, Numar factura client, Data factura client, Tip factura furnizor, Seria factura furnizor, Numar factura furnizor, Data factura furnizor, Scadenta factura client, Scadenta factura furnizor, Situatie CMR-uri, Locul de incarcare, Localitate incarcare, Locul de descarcare, Localitate descarcare, Data incasarii, Data achitarii, Tip doc., Data doc., Tracking, Gestiune, Client, Transportator, Dispecer, Autovehicul, Remorca, Centru de profit, Deviz, Incarcata, Descarcata, Inchisa, Proiect, User creare, User modificare (vezi utilizare grupari).
Posibilitate filtrare dupa: Data doc., Gestiune, Client, Transportator, Dispecer (vezi utilizare filtrari).
Operatii in fereastra principala a modulului:
 • Sterg - Sterg inregistrarea curenta
 • Refresh - Aduc din nou datele pe ecran
 • Adaug - Adauga un articol nou
 • Deschid - Deschid inregistrarea curenta
 • Asistent - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
 • Export - Se deschide procedura de export a datelor
 • Anulez - Anulez document curent
 • Raport rapid - Previzualizare date afisate pe ecran
 • Rapoarte customizate - Ofera posibilitatea vizualizarii rapoartelor existente si configurararea unora noi.
 • Favorite - Adaug in lista de module favorite pentru a fi accesate din Pagina Mea sau in lista de module initiale
 • Tipuri comenzi - Tipuri de contracte
 • Inchid - Inchid fereastra curenta
 • Asistenti - Deschide una din procedurile de asistenta din meniul asociat.
  Configurari
 • Alerta incarcari si descarcari zi curenta - Alerta pentru utilizatorul curent cu privire la numar incarcari si descarcari in ziua curenta
 • Includ comenzi expeditie in limita creditare - Include comenzile de expeditie in limita de creditare
 • Afiseaza grupari in stanga - Afiseaza gruparile separat, in tree-ul din partea stanga a modulului
 • Facturare nerestrictionata - Permite facturarea fara a verifica data reala a incarcarii/descarcarii
 • Redimensionare automata coloane - Se seteaza modul de redimensionare a coloanelor, fie se redimensioneaza automat in functie de latimea monitorului, fie apare scroll
 • Nivel log operare - Stabilire nivel log operare asupra documente (de baza, avansat, detaliat) (vezi gestionare Log operare)
 • Sesiune blocata la modificari - Stabilire blocare sesiune de lucru doar pentru modulul in cauza
 • Avertizari - Permite generarea de avertizari (vezi utilizare Avertizari)
 • Aprobari - Permite generarea de aprobari (vezi utilizare Aprobari)
  Operare date
 • Adaugarea, modificarea sau stergerea datelor este permisa utilizatorilor ce au drept de scriere in modul si numai in sesiunile deblocate
 • Avansarea in fereastra de la un camp la altul se face cu tasta [TAB] iar intoarcerea la un camp anterior se face cu [SHIFT-TAB]

  Client - Se alege din nomenclatorul de parteneri beneficiarul comenzii de transport.
  Dispecer - Se completeaza cu persoana desemnata ca dispecer pentru acea comanda. Persoana aleasa trebuie sa corespunda cu dispecerul setat in proiectul din care face parte comanda actuala.
  Tip document - Se completeaza tipul documentului, in functie de tipul comenzii si modul de efectuare al transportului. Astfel vor fi urmatoarele tipuri de documente: comanda interna cu parc propriu, comanda interna cu transportator, comanda intracomunitara cu parc propriu, comanda intracomunitara cu transportator, comanda import cu parc propriu, comanda import cu transportator, comanda export cu parc propriu, comanda export cu transportator.
  Observatii client - Se completeaza observatii referitoare la clientul ales (needitabil)
  Observatii transportator - Se completeaza observatii referitoare la transportatorul ales (needitabil)
  Serie - Se alege seria carnetului introdus in prealabil in Nomenclatoare-Administrare-Carnete pe tipul de document Cd.Expeditie, numarul incrementandu-se automat la validarea documentului.
  Transportator - Se completeaza cu persoana juridica - proprietarul autovehiculului care face operatiunea de transport. Campul este activ in cazul in care transportul este facut cu un vehicul din parcul transportatorului (tipul documentului ales este de tip 'cu parcul transportatorului').
  Nr. comanda la client - Se completeaza cu numarul comenzii inregistrate la client.
  Nr. referinta - Se completeaza cu un numar de referinta, pentru a urmari mai usor comenzile pe fiecare client in parte.
  AutoVehicul - Se completeaza cu vehiculul care va efectua transportul. Afisarea nomenclatorului de vehicule tine cont de tipul documentului introdus (comanda cu parc propriu sau comanda cu transportator), precum si de partenerul alocat vehiculelor in cazul vehiculelor de tip inchiriate, leasing sau transportator (trebuie sa coincida partenerul aferent vehiculului cu cel de pe comanda). Daca se lasa gol campul Transportator, nomenclatorul de vehicule va contine doar vehiculele din parcul propriu.
  Data document - Se completeaza cu data documentului de tip comnada expeditie.
  Sofer secundar - Se completeaza cu numele soferului secundar care va efectua transportul (se alege din nomenclatorul de personal)
  Remorca - Se completeaza cu remorca (daca este cazul), introdusa in modulul Parc Auto-Vehicule
  Data de referinta - Se completeaza cu data de referinta.
  Gestiune - Se completeaza cu numele gestiunii produselor/ serviciilor . Aceasta se alege din nomenclatorul de gestiuni. Daca nu se alege nici o gestiune, reteta va fi disponibila pentru toate gestiunile.
  Sofer - Se completeaza cu numele soferului care va efectua transportul (se alege din nomenclatorul de personal)

  Detalii referitoare la comanda de expeditie

  Proiect - Se alege din lista proiectul din care face parte comanda curenta. Proiectele se introduc in modulul Expeditii-Proiecte. Afisarea proiectelor are legatura directa cu alegerea dispecerului din antetul comenzii, in sensul ca sunt afisate doar proiectele corespunzatoare dispecerului respectiv.
  Tip comanda - Se alege tipul de comanda configurat in prealabil in bara de sus a modulului Comenzi expeditie (Tipuri comenzi).
  Tip capitol - Se completeaza tipul capitolului, putand alege una dintre variantele: cargo export, cargo import, heavy import, heavy export, maritim export, maritim import, aerian export, aerian import, grupaj export, grupaj import, domestic FTL, domestic PTL.
  Tip incarcare - Se completeaza tipul de incarcare, avand urmatoarele variante: in magazie, pe punte, autovehicul descoperit, autovehicul acoperit, vagon acoperit, vagon descoperit, ambalat, in vrac.
  Tip marfa transportata - Se completeaza cu tipul de marfa transportata.
  Tip transport - Se alege din nomenclator tipul transportului, avand urmatoarele variante: rutier, feroviar, maritim, aerian.
  Tip ambalare - Se alege una din urmatoarele variante: containere, baloti, capsule, cutii, saci polietilena, saci hartie, paleti, in vrac.
  Mentiuni - Se completeaza cu eventuale mentiuni privind comanda curenta.
  Situatie CMR-uri - Se alege una din situatiile predefinite: Actele sunt verificate si corespund; CMR nestampilat la descarcare; CMR cu notificare; CMR sau factura in copie; Factura emisa gresit; Transportator gresit; CMR lipsa; Incarcari/descarcari multiple si lipsesec CMR-uri; Factura + CMR cu declaratie vamala lipsa; Nu coincid datele de pe CMR cu datele din comenzi
  Transport partial - Se va bifa daca transportul este partial (nu exclusiv).
  Observatii - Se completeaza cu eventuale observatii privind comanda curenta.
  Tipologii transport - Se va bifa tipologia de transport

  Informatii de plata referitoare la comanda de expeditie

  Scadenta incasare - Se completeaza numarul de zile pana la data scadenta a incasarii.
  Agent de vanzari - Se completeaza cu numele agentului de vanzari, ales din nomenclatorul de personal.
  Comanda inchisa - Se va bifa daca transportul este inchis (finalizat)
  Comanda importanta - Se va bifa daca transportul este important
  Deviz - Devizul in care este facuta comanda si implicit documentul fiscal - factura.
  Scadenta plata - Se completeaza numarul de zile pana la data scadenta a platii.
  Comanda confirmata de trans. - Se va bifa daca comanda este confirmata de transportator
  Tarif client - Se completeaza cu pretul de vanzare aferent serviciilor prestate de unitate catre client (aceasta valoare va fi facturata catre client).
  Comanda incerta - Se va bifa in cazul in care comanda este incerta
  Curs factura proforma - Se completeaza valoarea cursului valutar din factura proforma
  Tarif caraus - Se completeaza cu pretul unitar aferent serviciului prestat de transportator, in cazul in care se achizitioneaza un astfel de serviciu de la un furnizor de servicii transport (va fi inclus pe factura furnizor).
  Comanda confirmata de client - Se va bifa daca comanda este confirmata de client
  Penalizari - Se completeaza cu valoarea eventualelor penalizari.
  Valoare marfa - Se completeaza valoare marfii transportate.
  Profit - Reprezinta diferenta intre valoare comanda , cost transportator si cheltuieli suplimentare ocazionate de efectuarea transportului
  Procent aplicat la profitul total - Se completeaza procentul pentru comision aplicat la profitul total.

  Informatii despre locuri de incarcare

  Informatii depre locuri de descarcare

  Informatii despre localitati de tranzit

  Generare automata, direct din comanda, a facturilor catre cleinti
  In cazul in care comanda face parte dintr-un proiect, factura va fi generata pentru toate comenziel din proiect. Factura va contine cate o linie (serviciu) pentru fiecate comanda.
  Pentru a putea proceda la generarea facturilor trebuie indeplinite urmatoarele conditii:
  • Comanda trebuie sa fie validata.
  • Comanda trebuie sa fie descarcata la destinatie.

  Generare automata, direct din comanda, a facturilor de la furnizorilor (transportatori)
  In cazul in care utilizati registrul de corespondente pentru a lega comenzile de expeditie de facturile de furnizori primite, data scadentei facturii de furnizor va fi calculata plecand de la data inregistrarii acesteia in registrul de corespondente.
  Pentru a putea proceda la generarea facturilor trebuie indeplinite urmatoarele conditii:
  • Comanda trebuie sa fie validata.
  • Comanda trebuie sa fie descarcata la destinatie.
  • Comanda trebuie aiba completat transportatorul.
  • Transportul nu a fost efectuata cu o masina din parcul propriu.
  • Campul Status CMR are valoarea: Actele sunt verificate si corespund.

  Informatii referitoare la asigurarile comenzilor

  Cheltuieli suplimentare ocazionate de efectuarea transportului

  Produse

  Editarea tipurilor de contracte

  Incarcare - se completeaza cu date privind operatiunea de incarcare (fereastra tip 1)

  Loc de incarcare - Locul unde are loc operatia de incarcare
  Tara - Tara unde are loc operatia de incarcare
  Localitatea - Localitatea unde are loc operatia de incarcare
  Programata de la - Data si ora de inceput a incarcarii
  Programata pana la - Data si ora de sfarsit a incarcarii
  Data reala - Data efectiva la care se realizeaza operatia de incarcare (needitabil)
  Persoana de contact - Persoana de contact
  Telefon de contact - Telefon de contact
  Observatii - Observatii cu privire la operatia de incarcare
  Referinta incarcare - Referinte cu privire la operatia de incarcare
  Nomenclator - Se completeaza cu adresa de incarcare din nomenclator

  Descarcare - se completeaza cu date privind operatiunea de descarcare (fereastra tip 2)

  Loc de descarcare - Locul unde are loc operatia de descarcare
  Tara - Tara unde are loc operatia de descarcare
  Localitatea - Localitatea unde are loc operatia de descarcare
  Programata de la - Data si ora de inceput a incarcarii
  Programata pana la - Data si ora de sfarsit a incarcarii
  Data reala - Data efectiva la care se realizeaza operatia de descarcare (needitabil)
  Persoana de contact - Persoana de contact
  Telefon de contact - Telefon de contact
  Observatii - Observatii cu privire la operatia de descarcare
  Referinta descarcare - Referinte cu privire la operatia de descarcare
  Nomenclator - Se completeaza cu adresa de descarcare din nomenclator

  Tracking - se completeaza cu date privind operatiunile de tracking (fereastra tip 3)

  Loc - Locul unde are loc operatiunea de tracking
  Tara - Tara unde are loc operatiunea de tracking
  Localitatea - Localitatea unde are loc operatiunea de tracking
  Data - Data efectuarii operatiunii de tracking
  Observatii - Observatii referitoare la operatiunea de tracking

  Cheltuieli - se adauga documente privind cheltuieli efectuate ocazionate de comanda de transport. (fereastra tip 4)

  Tip document - Tip document
  Numar document - Numar document
  Data document - Data document
  Scadenta - Data scadentei
  Achitat - Data achitarii
  Suma - Suma
  Deviz - Devizul in care vor fi facute documentele
  Beneficiar - Beneficiarul serviciilor de transport
  Explicatii - Explicatii privind serviciul de transport

  Asigurare - vizualizarea datelor privind asigurarea aferenta comenzii de expeditie. (fereastra tip 5)

  Numar comanda - Numar comanda
  Data comanda - Data comanda
  Programat pt incarcare - Data programata pentru incarcare
  Programat pt descarcare - Data programata pentru descarcare
  Marfa transportata - Tipul marfii transportate
  Valoare marfa - Valoare marfii transportate
  Data reala incarcare - Data reala de incarcare
  Data reala descarcare - Data realade descarcare
  Status - Statusul comenzii
  Stare - Stare
  Client - Beneficiarul comenzii
  Partener - Se completeaza cu transportatorul
  Dispecer - Se completeaza cu dispecerul aferent comenzii
  Vehicul - Se completeaza cu vehiculul cu care s-a facut transportul
  Nr. zile valabilitate - Zile valabilitate asigurare

  Tipuri comenzi - un alt tip de clasificare a tipurilor de comenzi. (fereastra tip 6)

  Denumire - Denumire tip comanda
  Gestiune - Gestiunea aferenta tipului de comanda
  Centrul de profit - Centrul de profit aferent tipului de comanda
  Cont furnizor - Contul aferent furnizorului (implicit 401 .01)
  Cont client - Contul aferent clientului (implicit 4111)
  Serviciu achizitionat - SSe alege din nomenclatorul de bunuri si servicii serviciul achizitionat de la furnizor in vederea finalizarii comenzii de transport.
  Serviciu prestat - Se alege din nomenclatorul de bunuri si servicii serviciul prestat de unitate catre beneficiarul final.
  Cont furnizor avans - Se completeaza contul aferent avansului pentru furnizor.
  Cont client avans - Se completeaza contul aferent avansului pentru client.
  Serviciu achizitionat avans - Se alege din nomenclatorul de bunuri si servicii serviciul achizitionat aferent contului de avans furnizor.
  Serviciu prestat avans - Se alege din nomenclatorul de bunuri si servicii serviciul prestat aferent contului de avans client.

  (fereastra tip 7)

  Denumire produs - Denumire produs (needitabil)
  Cantitate - Cantitate
  P.U. vanzare fara T.V.A. - P.U. vanzare fara T.V.A.
  Sabloane predefinite pentru avertizari
 • Incarcari si descarcari astazi
 • Verificare pret in istoric comenzi
  Rapoarte
 • Borderou comenzi expeditie - Borderou comenzi expeditie
 • Cheltuieli - Cheltuieli
 • Cifra de afaceri - comenzi expeditie - Cifra de afaceri - comenzi expeditie
 • Cifra de afaceri - facturi clienti - Cifra de afaceri - facturi clienti
 • Comanda transport - Comanda transport
 • Comenzi nefacturate - Comenzi nefacturate
 • Factura (externa) - Factura (externa)
 • Factura (interna) - Factura (interna)
 • Facturi clienti emise - Facturi clienti emise
 • Facturi furnizori primite - Facturi furnizori primite
 • Proforma - Proforma
 • Statistica clienti - Statistica clienti
 • Sursa date formulare comenzi expeditie - Creati diverse formulare Comanda expeditie impreuna cu Formulare HTML